Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Pomoc dla ucznia - Informacja dla Rodziców

Pedagog szkolny  dr Daria Wojtkiewicz

 tel. 52 342 39 39 wew. 11;  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowny Rodzicu,

jeżeli potrzebujesz konsultacji w rozpoznaniu przyczyn trudności w nauce lub innych niepowodzeniach szkolnych dziecka, uważasz, że Twojemu dziecku jest potrzebna pomocy psychologiczno – pedagogiczna w szkole, niepokoją Ciebie zmiany, które pojawiają się w zachowaniu dziecka, zauważasz trudności dziecka w relacjach interpersonalnych lub borykasz się z innym problemem - zapraszam na rozmowy w następujących godzinach dyżuru lub innym wcześniej uzgodnionym terminie:

PONIEDZIAŁEK 11.00 – 14.30

WTOREK 12.00 – 18.00

ŚRODA 7.30 – 15.30

CZWARTEK 7.30 -13.30

PIĄTEK  7.30 – 10.30

 

 

Porady i konsultacje nauczycieli

Zarówna uczniowie jaki i ich rodzice mogą korzystać z indywidualnych porad i konsultacji z nauczycielami, których harmonogram na II semestr roku szkolnego wkrótce tu zamieścimy.

Interwencyjny adres e-mail w sprawach bezpieczeństwa uczniów i szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik Praw Ucznia

W Zespole Szkół Samochodowych uczniowie mogą otrzymać pomoc od Rzecznika Praw Ucznia, który m.in.:

 • dba o to, aby każdy uczeń wiedział, co może zrobić w przypadku łamania jego praw i gdzie może szukać pomocy;
 • rozwiązuje konflikty między uczniami i między uczniami
  a pracownikami szkoły;
 • reprezentuje ucznia w przypadku złamania jego praw;

Rzecznik Praw Ucznia pełni dyżur w piątek o godz. 10.40- 11.40 w świetlicy szkolnej

Pomoc materialna

Zasiłki Szkolne

O zasiłek szkolny mogą ubiegać się uczniowie  znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym (w szczególności: pożarem lub wypadkiem, kradzieżą, śmiercią rodzica lub prawnego opiekuna, długotrwałą chorobą ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna). Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku - w Wydziale Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pok. 202. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 52 58-58-984 lub 52 58-58-424.

Stypendia Szkolne

O stypendium socjalne mogą ubiegać się wszyscy uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi obecnie 514 zł netto. Wnioski należy składać do dnia 15 września w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/gminy. Wnioski bydgoskie należy składać w:
Wydział Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pok. 202.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 52 58-58-984 lub 52 58-58-424.

Wyprawka Szkolna 2017

Wyprawka szkolna jest formą pomocy adresowaną do uczniów: 1) słabowidzących, 2) słabosłyszących, 3) niesłyszących, 4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 6) z niepełnosprawnością intelektualną, 7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów wyżej wymienionych wynosi:
1) 390 zł dla ucznia szkoły zasadniczej, 2)  445 zł dla ucznia technikum.

Wnioski należy składać do dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.
 

Telefony i adresy,  z których można skorzystać w trudnej sytuacji

Przemoc w rodzinie

 • Niebieska linia 0 800-120-002 (tel. bezpłatny), 0 801-120-002
 • Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny
  ul. Dunikowskiego 2, tel. 052/ 375 33 82

Uzależnienia

 • Pomarańczowa linia: 0 801-140-068
 • Ogólnopolski telefon zaufania narkotyki – narkomania 0 801-199-990
 • Infolinia Stowarzyszenia KARAN: 0 800-120-289
  Infolinia pogotowia naukowego towarzystwa „Powrót z U”: 0 801-109-696
 • Narkomania – Przemoc w rodzinie: 0 800-120-359
 • Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy ul. Gajowa 43 (pawilon I piętr) (pn – pt w godz. 15.00 – 19.00) tel. 52 371 19 08; 664 664 377
 • Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji,Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” Bydgoszcz, ul. Przodowników Pracy 12 tel./fax: 052/ 375-54-05, 052/ 361-76-82 filia: ul. J. Porazińskiej 9, tel. 052/ 344-52-82
 • Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Stowarzyszenia MONAR Oddział Dzienny  ul. Św. Trójcy 15, teł. 052/ 345 88 88
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  Bydgoszcz, ul. Dworcowa 67, tel. 052/ 321 35 00
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 8  tel. 052/ 58-58-6 19
 • 800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego.
  Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
 • 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
  W którym specjaliści udzielają wsparcia w trudnych sytuacjach, pomagają wyszukać odpowiednią formę pomocy i informują na temat ryzyka używania narkotyków i ,,dopalaczy”. Telefon adresowany jest nie tylko do osób używających narkotyków i „dopalaczy”, ale także ich bliskich i rodzin. Telefon prowadzony jest przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i czynny jest codziennie w godzinach 16:00 - 21:00
 • Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl, w której można uzyskać anonimową pomoc on-line lekarza psychiatry, psychologa i prawnika; dwa razy w tygodniu można skorzystać z konsultacji za pośrednictwem chatu. Poradnia prowadzona jest na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

AIDS (HIV)

 • Zielona linia 022 621-33-67
 • Telefon zaufania 022 622-50-01


Sekty

 • Dominikański Ośrodek Informacji o nowych Ruchach Religijnych i Sektach: (061) 852-31-34
 • Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”: (022) 843-62-11
 • Centrum Badań nad nowymi Religiami „Rafalel”: (012) 411-14-52.

Inne problemy

 • Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Oddział Leczenia Uzależnień ul. Kurpińskiego 19, tel. 052/ 585 40 39
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego, Oddział Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet
  ul. Szpitalna 19, tel. 052/ 370-93-20
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego  ul. Stawowa 1, tel. 052/ 373-85-86
 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
  ul. Wojska Polskiego 4F, Sekcja Prewencji, tel. 052/ 5881258
 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
  To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.800100100.pl/napisz. W 2015 roku 61 kontaktów z Telefonem 800 100 100 dotyczyło kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi.
 • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
  Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na  www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi.
 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
  Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.

redaguje: dr Daria Wojtkiewicz

Zadzwoń do nas

52 342 39 39