Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Komunikat 4

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

(AKTUALIZACJA CZERWIEC)

             Część pisemna

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

8

poniedziałek

język polski - pp

język polski - pr

9

wtorek

matematyka - pp

język łaciński i kultura antyczna - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

10

środa

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski - dj

11

czwartek

Boże Ciało

12

piątek

Dzień bez egzaminów

 

13, 14 czerwca - sobota, niedziela

 

15

poniedziałek

matematyka - pr

filozofia - pp

filozofia - pr

16

wtorek

biologia - pp

biologia - pr

wiedza o społeczeństwie - pp                          

 wiedza o społeczeństwie - pr

17

środa

chemia - pp
chemia - pr

informatyka - pp

informatyka - pr

18

czwartek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj

19

piątek

geografia - pp

geografia - pr

historia sztuki - pp

historia sztuki - pr

              20, 21 czerwca - sobota, niedziela

 

22

poniedziałek

 

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski - dj

23

wtorek

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski - dj

24

środa

fizyka i astronomia - pp

fizyka i astronomia / fizyka - pr

historia - pp

historia - pr

25

czwartek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański - dj

26

piątek

język włoski – pp

język łemkowski – pp/pr

język włoski – pr

język włoski – dj

27, 28 czerwca - sobota, niedziela

   

języki mniejszości narodowych - pp język kaszubski - pp język kaszubski - pr język

języki mniejszości narodowych - pr

wiedza o tańcu - pp

wiedza o tańcu - pr

historia muzyki - pp

historia muzyki - pr

29

poniedziałek

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów klas dwujęzycznych**

   

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych**

   

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych**

   

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych**

   

godz. 16:55 - fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

 

Część ustna nie zostanie przeprowadzona.

 

podpisał: Krzysztof Król -wicedyrektor

Komunikat 3

  1. Informuję, że na stronie www Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są:
  • Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej z  6 sierpnia 2019r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
  • Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z 6 sierpnia2019r. w sprawie szczegółowych sposobów    dostosowania   warunków    i    form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020
  • Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z 6 sierpnia 2019r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020.
  1. Przypominam, że uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.

 

podpisał: Krzysztof Król –wicedyrektor

Komunikat 2

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 

Część pisemna

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

poniedziałek

język polski - pp

język polski - pr

5

wtorek

matematyka - pp

język łaciński i kultura antyczna - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

6

środa

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski - dj

7

czwartek

matematyka - pr

filozofia - pp

filozofia - pr

8

piątek

biologia - pp

biologia - pr

wiedza o społeczeństwie - pp                          

 wiedza o społeczeństwie - pr

 

9, 10 maja - sobota, niedziela

 

11

poniedziałek

chemia - pp
chemia - pr

informatyka - pp

informatyka - pr

12

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj

13

środa

geografia - pp

geografia - pr

historia sztuki - pp

historia sztuki - pr

 

14

 

czwartek

 

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski - dj

15

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski - dj

              16, 17 maja - sobota, niedziela

18

poniedziałek

fizyka i astronomia - pp

fizyka i astronomia / fizyka - pr

historia - pp

historia - pr

19

wtorek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański - dj

20

środa

język włoski – pp

język łemkowski – pp/pr

język włoski – pr

język włoski – dj

   

języki mniejszości narodowych - pp język kaszubski - pp język kaszubski - pr język

języki mniejszości narodowych - pr

wiedza o tańcu - pp

wiedza o tańcu - pr

historia muzyki - pp

historia muzyki - pr

21

środa

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów klas dwujęzycznych**

   

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych**

   

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych**

   

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych**

   

godz. 16:55 - fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

 

 

Część ustna zostanie przeprowadzona według harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora szkoły w późniejszym terminie.

 

podpisał: Krzysztof Król -wicedyrektor

Komunikat 1

Informacja dla uczniów i rodziców klas czwartych  technikum,

dotycząca egzaminu maturalnego w maju 2020.

Egzaminu maturalnego w maju 2020 będzie przeprowadzany w następującej formule.


Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
•  przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu ‎przedmiotów. ‎Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

Przedmioty które można wybierać
W części pisemnej:‎
•    biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    historia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język angielski (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język niemiecki (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
•    matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)
 

Część ustna:

1.‎ Część ustna egzaminu z  języków będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎
2.‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ 
‎3.‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut) , a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎ 

Deklaracje maturalne:

  1. Do 30 września 2019 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną ‎deklarację.
  2. Uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.
  3. Wszelkie zmiany w deklaracji, można zgłosić do 7 lutego 2020 r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎ ‎
  4. W razie nie dokonania zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Wszystkie komunikaty i materiały publikowane przez CKE oraz OKE są dostępne poprzez sieć internetową pod następującymi adresami:

www.cke.edu.pl

 

www.oke.gda.pl

 

podpisał: Krzysztof Król -wicedyrektor

Zadzwoń do nas

52 342 39 39