Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Komunikat 3

W dniach 07 marca oraz  08 marca 2019 roku przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny z matematyki.

 

07 marca, godzina 12.00 - matematyka poziom rozszerzony- 180 minut

 

08 marca, godzina 8.00 -  matematyka poziom podstawowy- 170 minut

 

W dniach 07 i 08  marca 2019  roku obowiązuje plan lekcji  bez zmian dla wszystkich uczniów szkoły. Uczniowie biorący udział w maturze próbnej z matematyki na poziomie rozszerzonym są w tym dniu zwolnieni z zajęć lekcyjnych. 

W egzaminie próbnym z matematyki na poziomie podstawowym (08 marca 2019 r.) uczestniczą  tylko uczniowie klas maturalnych, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego. Na czas trwania egzaminu maturalnego próbnego ( 8.00 – 10.30 ) uczniowie są zwolnieni z lekcji, pozostali uczniowie klas maturalnych, którzy nie przystępują do egzaminu maturalnego odbywają zajęcia zgodnie z obowiązującym harmonogramem ze zmianami. Po egzaminie próbnym uczniowie biorący udział w egzaminie, rozpoczynają zajęcia od godziny 10.40 według obowiązującego planu lekcji.

 

podpisał wicedyrektor - Krzysztof Król 

Komunikat 2

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

Część pisemna

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

6

poniedziałek

język polski - pp

język polski - pr

7

wtorek

matematyka - pp

język łaciński i kultura antyczna - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

8

środa

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski - dj

9

czwartek

matematyka - pr

filozofia - pp

filozofia - pr

10

piątek

biologia - pp

biologia - pr

wiedza o społeczeństwie - pp                          

 wiedza o społeczeństwie - pr

 

11, 12 maja - sobota, niedziela

 

13

poniedziałek

chemia - pp
chemia - pr

informatyka - pp

informatyka - pr

14

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj

15

środa

geografia - pp

geografia - pr

historia sztuki - pp

historia sztuki - pr

16

czwartek

język rosyjski - pp

 

język rosyjski - pr

język rosyjski - dj

17

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski - dj

              18, 19 maja - sobota, niedziela

20

poniedziałek

fizyka i astronomia - pp

fizyka i astronomia / fizyka - pr

historia - pp

historia - pr

21

wtorek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański - dj

22

środa

język włoski – pp

język łemkowski – pp/pr

język włoski – pr

język włoski – dj

   

języki mniejszości narodowych - pp język kaszubski - pp język kaszubski - pr język

języki mniejszości narodowych - pr

wiedza o tańcu - pp

wiedza o tańcu - pr

historia muzyki - pp

historia muzyki - pr

23

środa

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

   

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

   

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

   

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

   

godz. 16:55 - fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych

 

 

Część ustna zostanie przeprowadzona według harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora szkoły w późniejszym terminie.

 

podpisał: Krzysztof Król -wicedyrektor

Komunikat 1

Informacja dla uczniów i rodziców klas czwartych  technikum,

dotycząca egzaminu maturalnego w maju 2019.

Egzaminu maturalnego w maju 2019 będzie przeprowadzany w następującej formule.


Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
•  przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu ‎przedmiotów. ‎Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

Przedmioty które można wybierać
W części pisemnej:‎
•    biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    historia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język angielski (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język niemiecki (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
•    matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)
 

Część ustna:

1.‎ Część ustna egzaminu z  języków będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎
2.‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ 
‎3.‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut) , a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎ 

Deklaracje maturalne:

  1. Do 30 września 2018 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną ‎deklarację.
  2. Uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.
  3. Wszelkie zmiany w deklaracji, można zgłosić do 7 lutego 2019 r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎ ‎
  4. W razie nie dokonania zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Wszystkie komunikaty i materiały publikowane przez CKE oraz OKE są dostępne poprzez sieć internetową pod następującymi adresami:

www.cke.edu.pl

 

www.oke.gda.pl

 

podpisał: Krzysztof Król -wicedyrektor

Zadzwoń do nas

52 342 39 39