Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Tradycja i Nowoczesność

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy to szkoła z ponad czterdziestoletnią tradycją. Powstała w 1970 roku jako Zasadnicza Szkoła Samochodowa w budynku adaptowanym po dawnym Technikum Łączności. Przez lata działalności przybywały kolejne typy szkół: Technikum Samochodowe 3 letnie, później 5 letnie Technikum Samochodowe i 4 letnie Liceum Zawodowe. W latach dziewięćdziesiątych powstało 3 letnie Liceum Techniczne, potem Liceum Profilowane Transportowe.

Dziś jesteśmy nowoczesną szkołą z Technikum Samochodowym, Zasadniczą Szkołą Zawodową Samochodową i Branżową Szkołą Samochodową. Kształcimy młodzież w kierunkach związanych z diagnozowaniem, obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Posiadamy nowoczesny - na miarę XXI wieku ośrodek egzaminacyjny. Uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych. Jesteśmy wtopieni w życie miasta Bydgoszczy w wielu dziedzinach.

Miarą poziomu kształcenia zawodowego szkoły jest udział uczniów w motoryzacyjnych konkursach i olimpiadach zawodowych. Zespół Szkół Samochodowych pięciokrotnie został Samochodową Szkołą Roku (2007, 2013, 2015, 2016, 2017), ponieważ nasi uczniowie wygrali (trzykrotnie indywidualnie) Ogólnopolską Olimpiadę Techniki Samochodowej organizowaną przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności , pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Autorem tych sukcesów jest wieloletni nauczyciel naszej szkoły - Profesor Oświaty mgr inż. Edward Rymaszewski.

Szkoła od wielu lat uczestniczy w programach proponowanych przez Unię Europejską. Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pięciu edycjach programu Zawodowe Horyzonty. Obecnie szkoła uczestniczy w programach Edu-Akcja i Akcja-Kwalifikacja oraz w programie staży zagranicznych ERASMUS+. W ramach tego programu uczniowie odbywali i przygotowują się do kolejnych praktyk w Republice Federalnej Niemiec i Irlandii.

Aby poznać, jak inni produkuja samochody i jakie są w tym zakresie trendy, szkoła corocznie organizuje wycieczki do fabryk samochodów na terenie Europy oraz na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne w Paryżu i Frankfurcie.
Oczywiście to tylko drobny zarys dzałalności Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy...

Zadzwoń do nas

52 342 39 39